BEMUTATKOZUNK

Tagjaink:

 

Bognár László

Boldizsár Jánosné

Fülep Kitti

Horváth Péter

Horváth Zoltán

Jászberényi Péter

Jónás Józsefné

Kapitány Szilvia

Kovács Katalin

Laky Eszter

Meggyes Tiborné

Mészáros Attila

Molnár Veronika

Pauncz István

Petes Tamás

Pintér László

Steierlein Hermann

Tóth Péter

Tóthné Szelci Margit

Törökné Markovits Katalin

Vajna Irén

Vörös Péter

 

Tiszteletbeli tagjaink:

 

Hartner Rudolf

 

 

CIVIL NYILATKOZAT

 

A ZÖLDSZEM Egyesület tagjai kinyilatkozzuk, hogy a III. évezred fenntartható, demokratikus társadalmi rendszerének kialakulásához elengedhetetlen feltételnek tekintjük az állampolgárok aktív részvételével működő, közös érdekeiket hatékonyan képviselő civil szervezetek létét. Véleményünk szerint létfontosságú, hogy a helyi ügyeket érintő döntések előkészítésében az érintettek közvetlenül vegyenek részt, ne pedig passzívan viseljék a központosított utasítások következményeit. Ennek megfelelően a céljaink megvalósításában teljes mértékben törekszünk az érintettek nézőpontjainak megismerésére, és a többség által elfogadott álláspont képviseletére.

 

A ZÖLDSZEM Egyesület alapvető célja

Ökológiailag, gazdaságilag és szociálisan fenntartható társadalom létrejöttének elősegítése. Fenntartható társadalom alatt értjük egy olyan gazdasági-társadalmi berendezkedést, mely a Földön egységesen biztosítja minden ember számára az alanyi jogon járó tiszta levegőt, tiszta vizet, természetes környezetet, alapvető élelmiszereket, szükséges energiát, tanulási lehetőséget, létbiztonságot, demokratikus jogokat valamint a rendezett lakóhelyhez és munkalehetőséghez való hozzájutást.

 

ZÖLDSZEM Egyesület közvetlen tevékenységei

 

A helyi oktatási intézményekben tanuló fiatal generációk felkészítése a globalizálódó gazdaság, és társadalom megértésére, környezeti tudatosságra nevelés. Lokális Környezeti Nevelési Fórum létrehozása, és működtetése, mely az oktatási intézményeknek nyújt információt környezeti nevelésről, globális képzésről. Globális képzés program kidolgozása, megismertetése, oktatókkal, hallgatókkal előadások, konferenciák, vitaestek, kiadványok keretében. Környezeti oktató anyagok készítése, kiadása.

 

Ökológiai közgazdaságtani, öko-politikai eszközök megismertetése, bemutatása helyi gazdaságpolitikai szereplőknek. Kaposvár fenntarthatósági koncepciójának elkészítése, bemutatása a képviselőtestületnek. Fenntartható közlekedési szokások kialakulásának elősegítése Kaposváron. Autómenetesebb életmód népszerűsítése—Critical Mass felvonulások szervezése.

 

Vállalatok negatív környezeti hatásainak csökkentése a régióban. Vállalatok környezeti teljesítményértékelése, ökotérképezés, környezeti hatásvizsgálat.

 

Magyarország Dél-dunántúli régiójában élők figyelmének felhívása a fogyasztói felelősségükre, tudatos vásárlásra ösztönzés, oktatásokkal, rendezvényekkel. Fenntartható fogyasztás megismerésének támogatása.

Méltányos kereskedelem (Fair trade), és az etikus gazdaság megjelenésének elősegítése, támogatása Magyarországon, főként a Dél-dunántúli régióban.

 

Fenntartható gazdálkodás elvei szerint működő Ökofaluk, Ökotelepülések elterjedésének támogatása, elősegítése.

 

Magyarország területén működő hasonló tevékenységekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal hatékony együttműködés, kapcsolat kialakítása, közös programokban való részvétel.